Voordeliger en groener!

Vanwege stimulering door de overheid en een bijdrage uit een regionaal investeringsfonds kunnen organisaties tegen een gereduceerd tarief hun elektrisch (lease)autopark van The Mobility Factory – app voorzien.

Zo kan het wagenpark efficiënter, duurzamer èn voordeliger worden ingezet, ook voor privégebruik.

Het levert naast schone lucht en meer ruimte ook meer geld op!

Iedere organisatie kan zijn eigen tariefstructuur en tarifering kiezen.

Heb je nog geen beschikking over een laadplein? Laad je informeren over onze futuristische technieken.

Informeer bij Baukelien Franken: cooperatieautoATgmail.com